Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

 

o nas:

 

Jesteśmy jednostką organizacyjną Powiatu Siemiatyckiego, podporządkowaną bezpośrednio zarządowi powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Działamy od 1999 roku, na podstawie Uchwały Nr IV/13/98 Rady Powiatu Siemiatyckiego.

Wykonujemy zadania Powiatu:

  • w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z art. 19 oraz 112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

  • w zakresie rehabilitacji społecznej zgodnie z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997roku, Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami)

Siedziba PCPR znajduje się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Legionów Piłsudskiego 3 w Siemiatyczach (podjazd do budynku dla osób poruszających się na wózku).

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • poniedziałek od 8 oo do 16 oo,

  • wtorek-piątek od 7 30 do 15 30,

Można także do nas zadzwonić lub napisać:

  • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i Zespół Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego, pokój nr 33,

tel./fax 85 730 06 92,

e-mail: pzdoon_siemiatycze@wp.pl

 

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, pokój nr 6 i 7,

tel./fax centrala 85 730 05 07,

e-mail: pcpr_siemiatycze@wp.pl

  • Biuro Projektu „Bądź aktywny dziś i jutro” Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pokój nr 8,

tel./fax centrala 85 730 06 92,

koordynator projektu 668 377 392 specjalista 500 158 766 pracownik socjalny 668377 097

e-mail: pcpr_projekt@wp.pl

 

Zapraszamy po więcej informacji o realizacji zadań PCPR oraz po wzory wniosków na stronę internetową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach pcpr_siemiatycze.pl

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: PCPR

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jaszczołt

Wprowadzający: Radosław Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2005-12-07

Modyfikujący: Radosław Jaszczołt

Data modyfikacji: 2011-03-04

Opublikował: Radosław Jaszczołt

Data publikacji: 2005-12-07