OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2016 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU SIEMIATYCKIEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

 

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego powiatu w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

 

Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
 

Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Leg. Piłsudskiego 3, lub przesłać pocztą
na powyższy adres w terminie
od dnia 16 października 2015 r. do dnia 6 listopada 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego).

 

Oferty realizacji zadania należy złożyć według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty został zamieszczony poniżej.

 

 

Informacje dodatkowe

W przypadku wyboru oferty do realizacji z podmiotem zostanie podpisana umowa. Ramowy wzór umowy oraz sprawozdania z wykonania zadania znajduje się poniżej.

 

pełna treść ogłoszenia - plik do pobrania

wzór oferty – plik do pobrania

wzór umowy – plik do pobrania

wzór sprawozdania - plik do pobrania

 

Metryka strony

Udostępniający: SP

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jaszczołt

Wprowadzający: Radosław Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2015-10-15

Modyfikujący: Radosław Jaszczołt

Data modyfikacji: 2015-10-15

Opublikował: Radosław Jaszczołt

Data publikacji: 2015-10-15