Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego do 2020 roku

 

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu siemiatyckiego, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządowe do czynnego udziału w konsultacjach społecznych dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego do 2020 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr 69/466/13 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 13.08.2013 r. konsultacje społeczne w/w dokumentu zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami powiatu, radnymi, przedstawicielami samorządu, które odbędzie się w dniu 05.09.2013 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym
w Siemiatyczach ul. Leg. Piłsudskiego 3 (sala konferencyjna nr 128, I piętro),
zamieszczenia informacji na tablicy ogłoszeń starostwa oraz ogłoszenia dokumentu
w BIP i na stronie internetowej powiatu.

Dokument strategii oraz formularz konsultacji dostępne są w godzinach pracy urzędu w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu (pokój 131, I piętro) Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w załączniku poniżej oraz na stronie internetowej powiatu www.siemiatycze.pl

W przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniu konsultacyjnym ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 02.09.2013r pod nr tel. 85 65 66 577 lub osobiście w pokoju 131 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Siemiatczach.

Opinie i uwagi o ujęcie zmian w strategii można wnosić w formie pisemnej zgodnie
z formularzem konsultacji do dnia 10.09.2013 r. na adres:

 

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

ul. Leg. Piłsudskiego 3

17 – 300 Siemiatycze

 

lub e – mail: powiat@siemiatycze.pl

 

Starosta

Mikołaj Mantur

 

 

Metryka strony

Udostępniający: SP

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jaszczołt

Wprowadzający: Radosław Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2013-08-22

Modyfikujący: Radosław Jaszczołt

Data modyfikacji: 2013-08-23

Opublikował: Radosław Jaszczołt

Data publikacji: 2013-08-22