Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach dotyczących informacji o środowisku i jego ochronie

 


Karty typu A

Wnioski o wydanie decyzji

 


Karty typu B

Decyzje i postanowienia

 


Karty typu C

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

 


Karty typu D

Polityki, strategie, plany lub programy

 


Karty typu E

Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 


Karty typu F

Prognozy oddziaływania na środowisko
Opracowania ekofizjograficzne
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska

 


Karty typu G

Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 


Karty typu H

Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 


Karty typu I

Inne dokumenty

Metryka strony

Udostępniający: SP

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jaszczołt

Wprowadzający: Radosław Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2008-09-02

Modyfikujący: Radosław Jaszczołt

Data modyfikacji: 2008-09-02

Opublikował: Radosław Jaszczołt

Data publikacji: 2008-09-02