Porozumienia i Umowy

Stosownie do art. 5 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) powiat może zawierać :

1. porozumienia z organami administracji rządowej w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,

2. porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu,

3. umowy z innymi podmiotami w celu wykonywania zadań powiatu.

Wykaz porozumień i umów zawartych przez Powiat Siemiatycki

 

· z zakresu rolnictwa i gospodarki leśnej

 

1. Porozumienie z dnia 20 stycznia 2003 r. pomiędzy Starostą Siemiatyckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudka


- Aneks nr 1

- Aneks nr 2

 

2. Porozumienie z dnia 22 stycznia 2003 r. pomiędzy Starostą Siemiatyckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Nurzec


- Aneks nr 1

- Aneks nr 2


3. Porozumienie z dnia 17 stycznia 2005 r. pomiędzy Starostą Siemiatyckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Nurzec

- Aneks nr 1

- Aneks nr 2


4. Porozumienie z dnia 18 stycznia 2005 r. pomiędzy Starostą Siemiatyckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudka

- Aneks nr 1

 

- Aneks nr 2
 

 

 

5. Porozumienie z dnia 12 stycznia 2006 r. pomiędzy Starostą Siemiatyckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Nurzec

 

6. Porozumienie z dnia 02 stycznia 2007r. pomiędzy Starostą Siemiatyckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Nurzec

- Aneks nr 1

- Aneks nr 2

- Aneks nr 3

7. Porozumienie z dnia 12 stycznia 2007r. pomiędzy Starostą Siemiatyckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudka

- Aneks nr 1

- Aneks nr 2

- Aneks nr 3
 

8. Porozumienie z dnia 14 stycznia 2011r. pomiędzy Starostą Siemiatyckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Nurzec

- Aneks nr 1
 

9. Porozumienie z dnia 29 grudnia 2010r. pomiędzy Starostą Siemiatyckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudka

- Aneks nr 1

 

10. Porozumiienie z dnia 9 stycznia 2013 roku pomiędzy Starostą Siemiatyckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Nurzec

      - Załącznik do porozumienia

11. Porozumienia z dnia 3 stycznia 2013 roku pomiędzu Starostą Siemiatyckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudka

      - Załącznik do porozumienia
 

12. Porozumienie z dnia 2 stycznia 2014 roku pomiędzy Starostą Siemiatyckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Nurzec

      - Załącznik do porozumienia


13. Porozumienie z dnia 31 grudnia 2013 roku pomiędzy Starostą Siemiatyckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudka

      - Załącznik do porozumienia
 

14. Porozumienie z dnia 19 grudnia 2014 roku pomiędzy Starostą Siemiatyckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudka

     - Załącznik do porozumienia

15. Porozumienie z dnia 31 grudnia 2014 roku pomiędzy Starostą Siemiatyckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Nurzec

     - Załącznik do porozumienia
 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jaszczołt

Wprowadzający: Radosław Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2004-02-19

Modyfikujący: Radosław Jaszczołt

Data modyfikacji: 2015-01-19

Opublikował: Radosław Jaszczołt

Data publikacji: 2004-02-19