Wydział Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Promocji Powiatu

 

 1. Pozwolenie na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich

  - Wniosek

  - Oświadczenie

  - Formularz elektroniczny EPUAP

 2. Wpis do ewidencji uczniowskicj klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

  - Wniosek
 3. Uzyskanie honorowego patronatu Starosty Siemiatyckiego

 4. Uzyskanie zgody Starosty Powiatu Siemiatyckiego na wykorzystanie wizerunku Insygni Powiatu Siemiatyckiego

 5. Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego

  - Wniosek

NADZÓR NAD STOWARZYSZENIAMI

 

 

1. Rejestr stowarzyszeń

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach prowadzi rejestr stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu Siemiatyckiego.


2. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.)


4. Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego – tel./fax (85) 655 58 56, tel. (85) 65 66 577, pok. 122 (I piętro).


5. Dodatkowe informacje:

· w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach można otrzymać wykaz stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu Siemiatyckiego wpisanych do rejestru,

· stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej,

· rejestr stowarzyszeń jest jawny, każdy ma prawo wglądu do rejestru,

· nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do Starosty, który ma prawo:

- żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków,

- żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień.

· organ nadzoru ma prawo wypowiedzieć się w sprawie wniosku o rejestrację stowarzyszenia
w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia przez sąd rejestrowy.

 

 

Wykaz wniosków i odpowiednich załączników

 


Więcej informacji na stronie http://www.pozytek.gov.pl/

Metryka strony

Udostępniający: SP

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Promocji Powiatu

Data wytworzenia: 2003-12-08

Wprowadzający: Piotr Pietrasiuk

Data wprowadzenia: 2003-12-08

Data modyfikacji: 2022-07-15

Opublikował: Piotr Pietrasiuk

Data publikacji: 2003-12-08