Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 

 1. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

  - Wniosek
 2. Aktualizacja stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa
 3. Ustalenie innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

  - Wniosek
 4. Sprzedaż nieruchomości skarbu państwa w drodze przetargowej
 5. Wyrażenie zgody na wykreślenie bezprzedmiotowego wpisu w księdze wieczystej
 6. Czasowe zajęcie nieruchomości na cele publiczne
 7. Przyznanie nieodpłatnie prawa własności działki dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz skarbu państwa

  - Wniosek
 8. Przyznanie nieodpłatnie prawa własności działki pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz skarbu państwa

  - Wniosek
 9. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
   
  - Wniosek PDF
   
  - Wniosek DOC

 10. Przyjęcie zgłoszeń na prace geodezyjno-kartograficzne wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego

  - Zgłoszenie prac geodezyjnych PDF

  - Zgłoszenie prac geodezyjnych XLS


 11. Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

  - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego XLSX

  - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - P PDF

  - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - P1 do P7 PDF


 12. Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

  - Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych DOCX

  - Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych PDF


 13. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa
 14. Zgłoszenie zmian w danych ewidencji gruntów i budynków

  - Wniosek

 15. Ujawnienie ewidencji gruntów i budynków samodzielnych lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości

  - Wniosek
 16. Poświadczenie posiadania gospodarstwa rolnego
 17. Udostępnienie danych z rejestru cen nieruchomości

  - Formularz P PDF

  - Formularz P XLS

  - Formularz P5 PDF

  - Formularz P XLS


 18. Wyłączenia z produkcji rolnej

  - Wniosek

 19. Klasyfikacja gruntów

  - Wniosek DOC
 20. Scalenia i wymiana gruntów

  - Wniosek PDF

  - Wniosek DOC
 21. Wypis z rejestru gruntów (do celów prawnych), Wypis i Wyrys(do celów prawnych), Uproszczony wypis z rejestru gruntów, Wypis z wykazu działek i podmiotów, Kopia dokumentu zasobu

  - Formularz EIGB PDF

  - Formularz EIGB XLSX


 22. Zasady gospodarowania gruntami skarbu państwa
 23. Zasady Gospodarowania mieniem powiatu

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Pietrasiuk

Data wytworzenia: 2003-12-04

Wprowadzający: Piotr Pietrasiuk

Data wprowadzenia: 2003-12-04

Data modyfikacji: 2021-04-01

Opublikował: Piotr Pietrasiuk

Data publikacji: 2003-12-04