Szczegółowe Dane Teleadresowe

DANE TELEADRESOWE

ADRES:
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel./fax (085) 65-66-501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl
starosta.bsi@powiatypolskie.pl

 

· Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże

  • Prasa Lokalna
  • Administracja samorządowa szczebla podstawowego

 

Samorząd Powiatu Siemiatyckiego

Lp.

Wydział/Stanowisko

Piętro

Pokój

Telefon

Fax

Rada Powiatu

1.1

Przewodniczący Rady Powiatu - Henryk Boguszewski

II

224

(85) 65-66-506

 

1.2

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

II

224

(85) 65-66-506

 

1.3

Biuro Rady Powiatu - Elżbieta Malinowska

II

224

(85) 65-66-506

 

Władze Powiatu

2.1

Starosta - Marek Bobel

II

205

(85) 65-66-500

 

2.2

Wicestarosta - Sylwester Zgierun

II

205

(85) 65-66-500

 

2.3

Sekretarz Powiatu - Jerzy Woźniak

II

207

(85) 65-66-504

 

2.4

Skarbnik Powiatu - Walentyna Kwiatkowska

II

227

(85) 65-66-505

 

Starostwo Powiatowe

3.

Wydział Organizacyjno - Prawny

 

 

 

(85) 65-66-501

3.1

Punkt Obsługi Klienta - Krystyna Wróblewska

parter  

(85) 65-66-507

 

3.2

inspektor ds. Kadr – Henryka Morzy

II  208

(85) 65-66-511

 

3.3


pomoc administracyjna - Elżbieta Sitarska, Agnieszka Konicka

II

205

(85) 65-66-500

 

3.4

inspektor ds. Administracyjno – gospodarczych – Marek Kałucki

II

215

(85) 65-66-535

 

3.5

Informatyk - Radosław Jaszczołt

II

213

(85) 65-66-514

 

3.6
archiwum - Marcin Sołowiej
II
203
(85) 65-66-513
 

 

 

 

 

 

 

4.

Wydział Finansowo-Budżetowy

 

 

 

 

4.1

Skarbnik Powiatu - Walentyna Kwiatkowska

II

227

(85) 65-66-505

 

4.2

Halina Sadowska

II

225

(85) 65-66-520

 

4.3

Tomasz Konachowicz

II

225

(85) 65-66-520

 

4.4

Główny Księgowy - Teresa Kłopotowska

II

228

(85) 65-66-522

 

4.5

inspektor ds. księgowości i płac - Marta Putkowska

II

226

(85) 65-66-521

 

4.6

inspektor ds. Budżetu i sprawozdawczości - Danuta Kudelska,
inspektor ds. Budżetu i sprawozdawczości - Katarzyna Porowska

II

229

(85) 65-66-518

 

           

5.

Wydział Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 

 

 

(85) 65-66-501

5.1

Naczelnik Wydziału - Kazimierczak Bogumiła

II

222

(85) 65-66-530

 

5.2


podinspektor ds. Budownictwa  - Paweł Jarocki

II

221

(85) 65-66-531

 

5.3

inspektor ds. Budownictwa - Krzysztof Jachimczuk

II

220

(85) 65-66-533

 

5.4

podinspektor  ds. Budownictwa - Karolina Karolczuk

II

223

(85) 65-66-538  

5.5

podinspektor ds. Budownictwa - Tomasz Moczulski

II

221

(85) 65-66-538

 

5.6

referent ds. Ochrony Środowiska - Daniel Wojas

II

216

(85) 65-66-536

 

5.7

podinspektor ds. leśnictwa - Natalia Gontarz

II

214

(85) 65-66-536

 

 

 

 

 

 

 

6.

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

 

 

 

 

6.1

Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy
- Roman Łopaciuk

I

110

(85) 65-66-540

 

6.2

stanowisko ds. informatyki (Administrator bezpieczeństwa informacji) - Andrzej Szepietowski

I

101

(85) 65-66-550

 

 6.3  zastępca Naczelnika Wydziału - Anna Radzicka  I  109  (85) 65-66-541  

7.

Ewidencja Gruntów i Budynków

 

 

 

 

7.1

stanowisko ds. ewidencji gruntów Gminy: Dziadkowice i Perlejewo, kierownik Oddziału Ewidencji Gruntów
- Krystyna Kosińska

I

102

(85) 65-66-544

 

7.2

stanowisko ds. ewidencji gruntów Gminy: Nurzec Stacja i Milejczyce - Jan Lewczuk

I

103

(85) 65-66-545

 

7.3

stanowisko ds. ewidencji gruntów Gminy: Grodzisk, Drohiczyn i Miasto Drohiczyn - Halina Karpiuk

I

104

(85) 65-66-546

 

7.4

stanowisko ds. ewidencji gruntów Miasto Siemiatycze, Gmina Mielnik – Anna Smoła

I

105

(85) 65-66-547

 

7.5

stanowisko ds. ewidencji gruntów Gmina Siemiatycze – Barbara Walicka

I

106

(85) 65-66-548

 

7.6

stanowisko ds. geodezji - Barbara Szyszko

I

111

(85) 65-66-542

 

7.7

stanowisko ds. geodezji - Julita Borysiuk

I

 

109

(85) 65-66-542

 

8.

Gospodarka Nieruchomościami

 

 

 

 

8.1

stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - Barbara Troc

I

107

(85) 65-66-549

 

8.2

Ochrona gruntów rolnych - Anna Konczerewicz

I

107

(85) 65-66-549

 

8.3

inspektor ds. gospodarki mieniem powiatu - Wioletta Jaroszuk - Zapolnik

I

118

(85) 65-66-543

 

8.4

  referent ds. Scalania grutów - Małgorzata Sala

 I

118

 (85) 65-66-543

 

9.

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

 

 

 

 

9.1

stanowiska ds. geodezji, kierownik PODGiK - Mirosława Olszewska

I

116

(85) 65-66-551

 (85) 65-66-551

9.2

stanowisko ds. geodezji (prowadzenie ośrodka dokumentacji) - Agnieszka Jaworska, Halina Fiłoc, Iwona Moczulska, Marta Wendołowicz

I

116

(85) 65-66-551

 (85) 65-66-551

9.3


stanowisko ds. geodezji (prowadzenie ZUDP) - Iwona Moczulska

I

116

(85) 65-66-551

 (85) 65-66-551

9.4

stanowisko ds. mapy numerycznej - Dariusz Szymczyk

I

101

(85) 65-66-550

 

10.

Wydział Komunikacji i Drogownictwa

 

 

 

(85) 65-66-561

10.1

Naczelnik Wydziału - Mariusz Żebrowski

parter

21

(85) 65-66-560

 

10.2

stanowisko ds. uprawnień do kierowania pojazdami
– Ewelina Krzewicka - Szyszko, Justyna Lipińska

parter

19

(85) 65-66-564

 

10.3

Stanowiska ds. rejestracji pojazdów
Kowalczuk Urszula, Jóźwiak Paulina

parter

16

(85) 65-66-562
(85) 65-66-563

 

10.4

 Stanowiska ds. rejestracji pojazdów
Alicja Bartoszuk, Diana Poniatowska

parter

18

(85) 65-66-565

 

10.5

 Stanowska ds. transportu drogowego, zarządzania ruchem na drogach, SKP i OSK
Robert Nowak, Jerzy Olesiuk

parter

2

(85) 65-66-566

 

           

11.

Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego

 

 

 

 

11.1

Naczelnik Wydziału - Mariusz Piotr Radziszewski

II

210

(85) 65-66-570

 

11.2

Inspektor ds. Inwestycji i Funduszy strukturalnych  - Anna Bereza

I

120

(85) 65-66-510

(85)65-66-510

11.3

 stanowisko ds. społecznych, kultury i turystyki - Leszek Kosz

 I

 120

 (85) 65-66-526

 

 11.4

 stanowisko ds. promocji i ochrony zdrowia, kontakt z mediami - Marek Malinowski

 I

 120

  (85) 65-66-526

 

 12.

 Pełnomocnik ds. Obronności oraz Współpracy z Zespolonymi Służbami, Inspekcjami i Strażami

- Justyna Trusiak

I

 108

 (85) 65-66-575

 

           
13 Samodzielne Stanowisko ds. kontroli - Katarzyna Kapelka I 117 (85) 65-66-515  
           
14 Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych - Walentyna Tararuj
II 209 (85) 65-66-512  
           

15

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta
- Marek Malinowski

I

120

(85) 65-66-526

 

 16

 Pełnomocnik Starosty ds. edukacji
- Bożena Radziszewska - Dawidziuk

 II

212 

 (85) 65-66-525

 (85)65-66-500

 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU, POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCIE i STRAŻE

 

Jednostki organizacyjne powiatu

Lp.

Nazwa:

Adres:

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze, ul Piłsudskiego 3, kierownik Agnieszka Piątek,  (85) 730-05-07

1.1

Kierownik PCPR - Agnieszka Piątek pok. 11

1.2

Księgowa - Iwona Twarowska
pok. 12

1.3

Zespół ds. Orzekania O Niepełnosprawności - przewodniczący Agnieszka Szepietowska pok. 11

2.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze, ul. 3 Maja 2, dyrektor Janusz Bąk,
tel. 655 22 52

3.

 

 

4.

Zespół Szkół w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze, ul Tadeusza Kościuszki 43, dyrektor Bożena Krzyżanowska,
tel. 655 25 62
sekretariat - tel. 655 22 08
księgowość, gabinet lekarski - tel. 655 24 59
Komitet Rodzicielski - tel. 656 06 85

5.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach

17-312 Drohiczyn, Ostrożany 41,  dyrektor Jan Kobus,

tel. 655 14 01
http://zsrostrozany.edupage.org/

6.

Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie

17-300 Siemiatycze, Czartajew, ul. Długa 130, dyrektor Marta Izabela Jakimiuk, tel. 655 28 70

7.

Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze ul.Tadeusza Kościuszki 43A, dyrektor Urszula Obrycka,
tel. 655 21 26

8.

Powiatowy Zarząd Dróg

17-300 Siemiatycze ul 11 Listopada 253, dyrektor Jan Samojluk, tel. 655 26 80
e-mail: pzd_siemiatycze@pro.onet.pl
strona www: www.pzd.siemiatycze.prv.pl

9.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 43a, dyrektor Rafał Zaremba,

tel /fax. 655 26 12

10.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

17-300 Siemiatycze, ul.Szpitalna 8, dyrektor Andrzej Szewczuk,
tel. 655 28 25

11.

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3, dyrektor Robert Maksimiuk, tel./fax 655 23 91, 655 59 00
http://pup.siemiatycze.sisco.info

 

 

 

     

Powiatowe służby, inspekcje i straże

1.

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach

17- 300 Siemiatycze, ul. Zielona 4, komendant Tomasz Wyszkowskii, tel. 85 670 46 17

2.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 31,
komendant Jerzy Sitarski, tel. 655 27 82

3.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze, ul. Kilińskiego 32,
p. o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Jadwiga Hackiewicz, tel. 655 22 11

4.

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 49, powiatowy lekarz weterynarii Mirosław Tołwiński, tel. 655 23 28

5.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3,
Jerzy Ryszard Kazimierczak, tel. 65 66 534

 

Inspektor ds. nadzoru budowlanego - Mikołaj Proszczuk
Inspektor ds. nadzoru budowlanego - Aneta Pućko

 17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3,, tel. 65 66 532

Administracja samorządowa szczebla podstawowego

1.

Urząd Miasta Siemiatycze

ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, tel.(085) 65 65 809,                fax (085) 65 65 803
e-mail: urzad@siemiatycze.eu

www.siemiatycze.eu

2.

Urząd Gminy Siemiatycze

ul.Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze,
tel. (085)655-28-60; (085) 655-34-61, fax (085)655-29-11

e-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl
www.gminasiemiatycze.pl

3.

Urząd Miejski w Drohiczynie

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn,
tel. (085)65-65-260, fax (085)65 57 080

e-mail: um@drohiczyn.pl
www.drohiczyn.pl

4.

Urząd Gminy Dziadkowice

17-306 Dziadkowice, tel. (085)65-65-900,  fax. (085)65-65-904

e-mail: ugdziadkowice@post.pl

www.dziadkowice.pl

5.

Urząd Gminy Grodzisk

ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk, tel. (085)656-80-30,                      fax (085)656-80-40

e-mail: ug@gminagrodzisk.pl 
www.gminagrodzisk.pl

6.

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, tel. (085) 65-65-861,               (085) 65-77-003
fax 85 65 77 121
e-mail: gmina@mielnik.com.pl
www.mielnik.com.pl

7.

Urząd Gminy Milejczyce

ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, tel. (085)65-90-70,          fax.(085) 657 90 83
e-mail: milejczyce@etob.bialystok.pl
www.milejczyce.pl

8.

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 32, 17-330 Nurzec-Stacja, tel. (085)657-50-78,
fax (085)657-50-63
e-mail: ug_nurzecst@zetobi.com.pl

9.

Urząd Gminy Perlejewo

Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo, tel/fax (085) 657-85-15

e-mail: ug@perlejewo@.pl
www.perlejewo.pl

 

 

 

 

 

PRASA LOKALNA

1.

Tygodnik "Głos Siemiatycz "

www.glossiemiatycz.kfd.pl

www.zetobi.com.pl/glos_siemiatycz

 

Adres redakcji i wydawcy:

Pl. Jana Pawła II 5, 17-300 Siemiatycze, tel/fax.(085) 655-24-51, tel.(085) 656-07-88.

e-mail: gloss@zetobi.com.pl
e-mail: varia@zetobi.com.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjno Prawny

Data wytworzenia: 2003-09-26

Wprowadzający: Piotr Pietrasiuk

Data wprowadzenia: 2003-09-26

Modyfikujący: Piotr Pietrasiuk

Data modyfikacji: 2021-02-10

Opublikował: Piotr Pietrasiuk

Data publikacji: 2003-09-26