INFORMACJA

O STANIE MIENIA POWIATU SIEMIATYCKIEGO

 

 

 

DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI:

  

SIEMIATYCZE

 

1.       Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym / siedziba Starostwa / oraz budynkami garaży, położona w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, oznaczona nr geod.1202/1 o pow.1,0733 m2.

2.       Nieruchomość zabudowana budynkiem b. przychodni zdrowia, położona w Siemiatyczach przy ul. Ks. Ściegiennego 4, oznaczona nr geod.1185 o pow.2340m² obecnie pozostaje w użytkowaniu SPZOZ w Siemiatyczach oraz ARiMR.

3.       Nieruchomość zabudowana budynkiem szpitala, budynkami towarzyszącymi oraz garażami, położona w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnej 8, oznaczona nr geod.1150/1 o pow.2,6235 ha,1150/2 o pow.0,3971 ha,1150/3 o pow.0,0154 ha, obecnie pozostaje w użytkowaniu SPZOZ w Siemiatyczach /na mocy porozumienia wygaszono użytkowanie w stosunku do działek 1150/2 i 1150/3/.

4.       Nieruchomość zabudowana budynkami garaży stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położona w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnej 10, oznaczona nr geod.1151/6 o pow.2078 m2, przekazana właścicielom garaży w użytkowanie wieczyste.

5.       Nieruchomość zabudowana , położona w Siemiatyczach przy ul. Pałacowej 16, oznaczona nr geod.1193/2 o pow.1971 m2, obecnie pozostaje w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bacikach Średnich.

6.       Nieruchomości zabudowane budynkami biurowymi, magazynowymi, składowymi, warsztatami i garażami, położonymi w Siemiatyczach przy ul.11 Listopada 253, w skład której wchodzą działki oznaczone nr geod. 3794/6 3794/7, 3794/12, o pow. ogólnej 1218 m2, posiadająca urządzoną K.W.Nr 78722, obecnie stanowi współwłasność Województwa Podlaskiego w Białymstoku, pozostaje w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach i Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

7.       Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym, położona w Siemiatyczach przy ul.11 Listopada 253 o nr geod. 3794/8 o pow. 363m², posiadająca urządzoną K.W.Nr 51483, stanowiąca współwłasność Powiatu Siemiatyckiego i Skarbu Państwa, pozostaje w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

8.       Nieruchomość zabudowana budynkami gospodarczymi i biurowymi położona w Siemiatyczach przy ul.11 Listopada 253 o nr geod. 3794/14 o pow. 0,1706 ha,o nr geod.3794/11 o pow.0,6491ha posiadająca urządzoną K.W.Nr 51483, stanowiąca własność Powiatu Siemiatyckiego pozostaje w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

9.       Nieruchomość niezabudowana, położona w Siemiatyczach przy ul. 11 Listopada 253 oznaczona nr geod. 3796/5 o pow.4900 m2, posiadająca urządzoną K.W.Nr 51483, przeznaczona Uchwałą Nr VII/49/03 Rady Powiatu Siemiatyckiego do sprzedaży, obecnie pozostaje w dyspozycji Starostwa – zgodnie z protokołem rokowań został ustalony nabywca nieruchomości.

10.   Nieruchomość zabudowana blokiem mieszkalnym położona w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnej 6 , oznaczona nr geod.1151/7 o pow. 1375 m2 , posiadająca urządzoną K.W.Nr 11719, stanowiąca współwłasność Powiatu Siemiatyckiego i podmiotów fizycznych które dotychczas wykupiły mieszkania na własność/sprzedano 16 lokali/

11.   Nieruchomość zabudowana budynkiem Zespołu Szkół /w rozbudowie/ oraz obiektami towarzyszącymi, położona w Siemiatyczach przy ul. Kościuszki 24, oznaczona nr geod.674 o pow.3,2466 m, została podzielona decyzją Burmistrza Miasta Siemiatycze I.G.7430-29/04 z dnia 24 marca 2005 na działki 674/1 o pow. 0,1750ha (przeznaczona do sprzedaży – na cele oświatowe i działkę 674/2 o pow. 3,0716ha posiadające urządzoną K.W.Nr 51598, obecnie pozostają w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Siemiatyczach.

  

WÓLKA NADBUŻNA

 

1.       Nieruchomość rekreacyjna zabudowana  hydrofornią, wc, , położona we wsi Wólka Nadbużna,  w skład  której wchodzą działki oznaczone nr geod. 419/5, 419/27, 589/34, 589/35,589/36,589/38,589/45,589/52,589/54,589/14,o powierzchni ogólnej 1,7375 ha , posiadająca urządzoną K.W.Nr 17571, obecnie pozostaje w dyspozycji Powiatu siemiatyckiego

  

OSTROŻANY

 

1.       Nieruchomość rolna zabudowana budynkami inwentarskimi, magazynowymi i garażami położona we wsi Ostrożany, w skład której wchodzą działki oznaczone nr geod. 8/3, 25/3, 41/4, 76/6, 76/8, 422/1, 422/2, 422/6, 422/7, 422/8, 422/9, 422/11, 423/2, 423/3, 423/4, 423/5, 423/6, 423/7, 423/8, 423/9, 423/10, 423/11 o pow. Ogólnej 26,8438 ha, posiadająca urządzoną K.W.Nr 15812, obecnie pozostaje w dyspozycji Starostwa.

2.       Nieruchomości zabudowane budynkami szkoły wraz z obiektami towarzyszącymi, blokami mieszkalnymi, garażami i kotłownią w skład której wchodzą działki oznaczone nr geod. 30/1, 76/4, 82/2, 102/1, 106/1 423/1 o pow. ogólnej 13,7779 ha posiadająca urządzoną K.W.Nr 15812, obecnie w trwałymzarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach.

 

 

CZARTAJEW

 

1.       Nieruchomość rolno – leśna zabudowana budynkiem szkoły wraz z obiektami towarzyszącymi, blokami i budynkami mieszkalnymi, garażami oraz oczyszczalnią ścieków położona we wsi Czartajew, skład której wchodzą działki oznaczone nr geod. 97/1, 97/4, 307/1, 308, 310/1, 313, 317/9, 317/12, 317/13,  319/1, 320/4, 320/6, 320/7, 321, 322/1, 362/1, o pow. Ogólnej 247,9893 ha, posiadająca urządzoną K.W.Nr 26714, obecnie pozostaje w zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie.

 

KŁOPOTY STANISŁAWY

 

1.       Nieruchomość rolna niezabudowana, położona we wsi Kłopoty Stanisławy, oznaczona nr geod.94/1 o pow.9,87 ha, posiadająca urządzoną K.W. Nr 57417, obecnie pozostaje w zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie.

 

 

WIERCIEŃ DUŻY

 

1.       Nieruchomość rolna niezabudowana, położona we wsi Wiercień Duży, oznaczona nr geod. 44/16 o pow.8,9073 ha, posiadająca urządzoną K.W. Nr 57417, obecnie pozostaje w zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie.

 

KRASEWICE STARE

 

1.       Nieruchomość rolno – leśna niezabudowana, położona we wsi Krasewice Stare, w skład której wchodzą działki oznaczone nr geod. 62/1, 81/2 o pow. ogólnej 11,49 ha, posiadająca urządzoną K.W. Nr 57417, obecnie pozostaje w zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie.

 

KRASEWICE CZEREPY

 

1.       Nieruchomość rolna niezabudowana, położona we wsi Krasewice Czerepy w skład której wchodzą działki oznaczone nr geod.25/2, 27, 28/2, 29/2 o pow. ogólnej 10,88 ha, posiadająca urządzoną K.W. Nr 57417, na powyższe działki ogłoszono przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż na dzień 19 października 2006r.

 

WYROMIEJKI

 

1.       Nieruchomość rolna niezabudowana , położona we wsi Wyromiejki w skład której wchodzą działki oznaczone nr geod.162/6, 170/2 o pow. ogólnej 12,34 ha, posiadająca urządzoną K.W. Nr 57147, obecnie pozostaje w zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie.

 

TURNA DUŻA

 

1.       Nieruchomość leśna niezabudowana położona we wsi Turna Duża oznaczona nr geod.419/2 o pow. 2530 m2, posiadająca urządzoną K.W. Nr 51483, obecnie pozostaje w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

 

MILEJCZYCE

 

1.       Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca użytki kopalne, położona we wsi Milejczyce, oznaczona nr geod.1662/1 o pow. 7400 m2 , posiadająca urządzoną K.W. Nr 64920, obecnie pozostaje w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

 

DZIADKOWICE

 

1.       Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym, budynkami magazynowo – składowymi i garażami, położona we wsi Dziadkowice, oznaczona nr geod.92/3 o pow.

7600 m2, posiadająca urządzona K.W. Nr 64920, obecnie pozostaje w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

 

SKIWY DUŻE

 

1.       Nieruchomość rolna niezabudowana , położona we wsi Skiwy Duże  oznaczona nr geod. 3 o pow. Ogólnej 9,09 ha, posiadająca urządzoną K.W. Nr 26714, obecnie pozostaje w zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie.

 

 

 

 

 

 

GRUNTY

 

Rodzaj

Wartość

Użytki rolne                        392 ha

876.045,00 zł

Grunty orne                        299 ha

731.819,88 zł

Sady                                     1 ha

1092,00 zł

Łąki                                     20 ha

47.744,20 zł

Pastwiska                            72 ha

75.021,00 zł

Wody                                6,25 ha

17.163,00 zł

Nieużytki                          2,55 ha

2.519,92 zł

Użytki kopalne                  0,74 ha

685,00 zł

Grunty leśne                     8,94 ha

6654,00 zł

Lasy                                 6,76 ha

5345,00 zł

Grunty zadrzewione           2,18 ha

1309,00 zł

Tereny zab.i zurb.            37,46 ha

1.822.658,30 zł

Tereny mieszkaniowe       17,96 ha

1.024.833,00 zł

Tereny przemysłowe          0,83 ha

48.195 zł

Tereny zabudowane           8,83 ha

628.572,30 zł

Tereny niezabudowane       6,01 ha

13.526,00 zł

Tereny rekreacyjne            2,36 ha

94.000 zł

Terenykomunikacyjne        0,17 ha      

13.532,00 zł

Razem:                         438,4 ha

2.705.357,30 zł

BUDYNKI

Budynki mieszkalne         36 szt.

2.958.654,00 zł

Budynki biurowe               2 szt.

725.489,00 zł

Budynki oświaty               5 szt.

8.788.533,00 zł

Budynki prod.usł.i gosp.  33 szt.

2.224.278,21 zł

Budynki silosy,bud mag   10 szt.

508.557,00 zł

Budynki szpitali                1 szt.

7.845.796,68 zł

Budynki przemysłowe       1 szt.

61.218,00 zł

Inne bud. niemieszkalne  18 szt.

186.945,00 zł

Razem:                       106 szt.

23.299.775,89 zł

INNE

Kotły i maszyny energ.     18 szt.

439.220,00 zł

Maszyny                        156 szt.

1.374.827,00 zł

Urządzenia techniczne      30 szt.

2.579.474,27 zł

Środki transportu             69 szt.

1.294.823,00 zł

Oczyszczalnie                    1 szt.

400.000,00 zł

Linie energetyczne             3 szt.

83.918,00 zł

Wodociągi                         2 szt.

90.000,00 zł

Drogi                              32 szt.

8.336.407,00 zł

Inwestycje Pow. w toku     2 szt.

12.884.402,00 zł

Razem:                        313 szt.

19.146.664,27 zł

 

 

Obiekty - inne

4.727.883,38 zł

Pozostałe środki trwałe

5.294.810,84

Wart. niematerialne i prawne

370.785,74 zł

Zbiory biblioteczne

104.088,76 zł

 

 

Razem wszystko

55.649.365,76 zł

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jaszczołt

Wprowadzający: Radosław Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2005-04-06

Modyfikujący: Radosław Jaszczołt

Data modyfikacji: 2006-10-03

Opublikował: Radosław Jaszczołt

Data publikacji: 2005-04-06