Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach informuje, że od dnia 1 stycznia 2017r na terenie Powiatu Siemiatyckiego będą działały dwa punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 

 Zarządzenie nr 6 /17 Starosty Siemiatyckiego z dnia 20 lutego 2017r w sprawie harmonogramu wskazującego miejsce oraz dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
 

  1. Punkt w Siemiatyczach przy ul. Tadeusza Kościuszki 88 czynny:

 

poniedziałek w godz.  800 – 1200

wtorek w godz.  800 – 1200

            środa w godz.  110 – 1500

czwartek w godz.  1000 – 1400

piątek w godz. 800 – 1200

 

  1. Punkt w Drohiczynie przy ul. Kraszewskiego 13 czynny:

 

poniedziałek w godz.  1000 – 1400

           wtorek w godz.  1200 – 1600

           środa w godz.  1000 – 1400

czwartek w godz.  800 – 1200

           piątek w godz. 800 – 1200

 

W związku z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym z dnia 28 sierpnia 2015r informuję:

I. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym lub

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

II. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1.podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego

3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

III. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie  wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny lub

3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub

4. która posiada ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego lub

5. która nie ukończyła 26 lat lub

6. która ukończyła 65 lat lub

7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

S T A R O S T A

  Jan Zalewski

 

Metryka strony

Udostępniający: SP

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jasczołt

Data wytworzenia: 2015-12-17

Wprowadzający: Piotr Pietrasiuk

Data wprowadzenia: 2015-12-17

Data modyfikacji: 2017-02-27

Opublikował: Piotr Pietrasiuk

Data publikacji: 2015-12-17