Zasady udostępniania dokumentów Rady i Zarządu Powiatu

 

Stosownie do postanowień art. 28 ust 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62 poz. 718) oraz § 17 ust 2  Statutu Powiatu Siemiatyckiego  akty prawa miejscowego ustanowione przez powiat oraz dokumenty dotyczące działalności organów kolegialnych powiatu – Zarządu oraz Rady Powiatu dostępne są do wglądu w Wydziale Organizacyjno – Prawnym oraz Biurze Rady Powiatu w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego:

 

1.       poniedziałek – od  800 do 1600

2.     wtorek – piątek – od 730 do 1530

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Laszuk

Wprowadzający: Tomasz Laszuk

Data wprowadzenia: 2003-11-20

Modyfikujący: Tomasz Laszuk

Data modyfikacji: 2004-01-09

Opublikował: Tomasz Laszuk

Data publikacji: 2003-11-20